Zpět na seznam

Zrakově postižení a (nejen tištěné) knihy

Na čtvrtek 21. března 2013 si studenti třetího ročníku připravili pro svoje spolužáky prezentaci, která zajímavým způsobem mapovala možnosti zprostředkování psaného textu osobám se zrakovým postižením. Pohovořili v ní o Braillově písmu a bodových knihách, nabídkách knihoven směrem k zrakově postiženým a v neposlední řadě také o technických novinkách, které pomáhají osobám s handicapem začlenit se lépe do intaktní společnosti. Důraz byl kladen především na použitelnost získaných informací v knihkupecké a knihovnické praxi.