Zpět na seznam

Propagace na internetu

Dne 5. a 6. února proběhl na naší škole workshop Propagace na internetu, který studenty poučil o sdělování osobních informací na sociálních sítích. Studenti se rovněž seznámili s první ryze českou sociální sítí orientovanou na získávání obchodních kontaktů, s historií vzniku webu a vizemi do budoucna. Nemalou odměnou bylo také získání magazínu ČESBYZ a možnost využití prémiového účtu na rok zdarma – studenti tak již nyní mohou získávat své obchodní kontakty.