Střední škola KNIH, o.p.s.

Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno                             IČ: 63493781 

ředitelka školy

Ředitelka školy

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
úřední hodiny (po předchozí telefonické/e-mailové/osobní domluvě): 
pondělí 10:00 - 15:00 
středa 13:00 - 15:00

e-mail: reditelka@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 891

 

Dotazy vyřizuje

Jaroslav Jelen, DiS.
administrativní pracovník pro dálkové studium
webmaster
e-mail: jelen@ssknih.cz

B.A. (Hons) Miroslava Svědínková, DiS.
asistentka ředitelky školy, administrativní pracovník pro denní studium
e-mail: asistentka@ssknih.cz
tel.: +420 541 240 365 

Ing. Přemysl Doležal
propagace školy, nábor žáků
konzultace po předchozí domluvě na e-mailu:
dolezal.premysl@ssknih.cz
tel.: +420 603 524 014

 

Zástupce ředitelky školy 

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb
metodik ŠVP
informace o studiu (denní, dálková forma)
platby v hotovosti, informace o platbách
úřední hodiny (po předchozí domluvě):
pro denní studium:
úterý - čtvrtek 8:00 - 14:00
pro dálkové studium:
sobota 9:00 - 15:00 

e-mail: zastupce@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 890

 

Školní metodik EVVO

RNDr. Libuše Bartková
e-mail: bartkova.ssknih@iskola.cz
tel.: +420 736 285 025

Garant odborné praxe

Mgr. Roman Svánovský

e-mail: svanovsky@ssknih.cz

Školské poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr.  Irena Dvořáková
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: vychovny.poradce@ssknih.cz

Metodik prevence

Mgr. Lucie Černá
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: metodik.prevence@ssknih.cz

Kariérní poradenství

Mgr. Lucie Černá
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: metodik.prevence@ssknih.cz

Zřizovatel školy:

Gymnázium Globe, s.r.o.
RNDr. Libuše Bartková

e-mail: gymglobe@gymglobe.cz
tel.: +420 544 218 778
www.gymglobe.cz

Provozní doba v období letních prázdnin 2017:

  • sekretariát ředitelky školy v provozu v prac. dnech od 9 do 14 hodin
  • zástupce ředitele přítomen 10. - 14.7.; 23.8. - 1.9.2017
  • členové pedagogického sboru přítomni 28.8. - 1.9.2017

Zahájení školního roku 2017/2018 v pondělí 4. září 2017 v 9:00,
pro dálkovou formu studia v sobotu 9. září 2017 v 9:50 pro 1.D včetně nově příchozích do vyšších ročníků a v 9:00 pro vyšší ročníky.