Střední škola KNIH, o.p.s.

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bankovní účet:
IČ:

Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno
541 240 365
info@ssknih.cz
2801376832/2010
63493781


ředitel školy

Ředitel školy

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb
e-mail: reditel@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 890

 

 

Dotazy vyřizuje

Jaroslav Jelen, DiS.
administrativní pracovník pro dálkové studium, webmaster
e-mail: jelen@ssknih.cz

Tereza Benešová
asistentka ředitele školy, administrativní pracovník pro denní studium
e-mail: asistentka@ssknih.cz
tel.: +420 541 240 365 

Zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Jitka Mičánková
informace o studiu (denní, dálková forma)        

úřední hodiny (po předchozí domluvě),
pro denní studium:
úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00

e-mail: zastupce@ssknih.cz

 

Školní metodik EVVO

RNDr. Libuše Bartková
e-mail: bartkova.ssknih@iskola.cz
tel.: +420 736 285 025

Garant odborné praxe

Mgr. Roman Svánovský
e-mail: svanovsky.ssknih@iskola.cz

Zřizovatel školy:

Gymnázium Globe, s.r.o.
RNDr. Libuše Bartková


e-mail: gymglobe@gymglobe.cz
tel.: +420 544 218 778
www.gymglobe.cz

Školní poradenské pracoviště

- kariérní poradenství
- výchovný poradce
- metodik prevence
- metodik pro práci s nadanými žáky
- školní metodik prevence

kontakty naleznete zde.