Střední škola KNIH, o.p.s.

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bankovní účet:
IČ:


POZOR!  


 

Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno
541 240 365
info@ssknih.cz
2801376832/2010
63493781

 

ZMĚNILI JSME BANKU!

Od 1. břena 2018 máme bankovní účet u Fio banky:

číslo účtu: 2801376832 kód banky: 2010

ředitelka školy

Ředitel školy

Mgr. Pavel Šreibr
úřední hodiny (po předchozí telefonické/e-mailové/osobní domluvě): 
čtvrtek 13:30 - 15:00

e-mail: pavel.sreibr@ssknih.cz

 

Dotazy vyřizuje

Jaroslav Jelen, DiS.
administrativní pracovník pro dálkové studium
webmaster
e-mail: jelen@ssknih.cz

Ing. Alena Tomšová
asistentka ředitelky školy, administrativní pracovník pro denní studium
e-mail: asistentka@ssknih.cz
tel.: +420 541 240 365 

Ing. Přemysl Doležal
propagace školy, nábor žáků
konzultace po předchozí domluvě na e-mailu:
dolezal.premysl@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 890

 

Zástupce ředitele školy 

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb
metodik ŠVP
informace o studiu (denní, dálková forma)
platby v hotovosti, informace o platbách
úřední hodiny (po předchozí domluvě):
pro denní studium:
úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00
pro dálkové studium:
sobota 9:00 - 15:00 

e-mail: zastupce@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 890

 

Školní metodik EVVO

RNDr. Libuše Bartková
e-mail: bartkova.ssknih@iskola.cz
tel.: +420 736 285 025

Garant odborné praxe

Mgr. Roman Svánovský

e-mail: svanovsky@ssknih.cz

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr.  Monika Hodinková
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: vychovny.poradce@ssknih.cz

Metodik prevence
Metodik pro práci s nadanými žáky
Kariérní poradenství

Mgr. Lucie Černá
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: metodik.prevence@ssknih.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Monika Hodinková
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: hodinkova.ssknih@iskola.cz

Zřizovatel školy:

Gymnázium Globe, s.r.o.
RNDr. Libuše Bartková

e-mail: gymglobe@gymglobe.cz
tel.: +420 544 218 778
www.gymglobe.cz