Střední škola KNIH, o.p.s.

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bankovní účet:
IČ:
Datová schránka:   

Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno
+420 736 44 10 40
info@ssknih.cz
2801376832/2010
634 93 781
vk9fqkq


ředitel školy

Ředitelka školy

Mgr. Eva Štaralová
e-mail: reditelka@ssknih.cz
tel.: +420 734 235 890

 

 

Dotazy vyřizuje

Jaroslav Jelen, DiS.
administrativní pracovník pro dálkové studium, webmaster
e-mail: jelen@ssknih.cz

Jitka Prokopová, DiS.
asistentka ředitele školy, administrativní pracovník pro denní studium
e-mail: asistentka@ssknih.cz
tel.: +420 736 44 10 40

Školní metodik EVVO                   

RNDr. Libuše Bartková
e-mail: gymglobe@gymglobe.cz
tel.: +420 736 285 025

Garant odborné praxe

Mgr. Roman Svánovský

Zřizovatel školy:

Gymnázium Globe, s.r.o.
RNDr. Libuše Bartková


e-mail: gymglobe@gymglobe.cz
tel.: +420 544 218 778
www.gymglobe.cz

Školní poradenské pracoviště

- kariérní poradenství
- výchovný poradce
- metodik prevence
- metodik pro práci s nadanými žáky
- školní metodik prevence

kontakty naleznete zde.