Návštěva školy

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
vážení rodiče! 

Pokud si chcete prohlédnout naši školu a zodpovědět případné dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese skypalova.renata@ssknih.cz nebo na telefonním čísle 734 235 891. Rádi si s Vámi domluvíme individuální schůzku a budeme se Vám osobně věnovat.

Na požádání Vám rovněž umožníme hospitace ve výuce, abyste si mohli učinit představu o úrovni a způsobu vzdělávání našich žáků.

Ing. Renata Skýpalová
ředitelka školy