Školní vzdělávací program

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu", a to od 1. září 2011. V roce 2013 došlo k inovaci programu, žáci tak jsou od 1. září 2013 vzděláváni dle nové verze zmíněného programu.

Zde si můžete stáhnout dokumenty:

Celé znění školního vzdělávacího programu pro 1. až 3. ročník šk. roku 2018-2019 verze 3-2016/2017-DE.

Celé znění školního vzdělávacího programu pro 4. ročník šk. roku 2018-2019 verze 2-2013/2014-DE.