Školní vzdělávací program

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu", a to od 1. září 2011. V roce 2013 došlo k inovaci programu, žáci tak jsou od 1. září 2013 vzděláváni dle nové verze zmíněného programu.

Zde si můžete stáhnout dokumenty: