Přijímací řízení

 • přestup z jiné školy možný po celý rok

 • přihlášky do 5. kola přijímacího řízení zasílejte do 30. srpna 2017

 • 5. kolo přijímacího řízení se uskuteční 1. září 2017, v tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek

Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře!

V průběhu celého školního roku přijímáme do všech ročníků!


 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/18

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku denního studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). - Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky - obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží buď přihlášku s vyplněnými známkami za příslušné ročníky základní školy, ověřenými ředitelem této základní školy přímo na přihlášce, anebo přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.).

Podrobnější vysvětlení přijímacího řízení naleznete zde.

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 si můžete stáhnout zde.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 si můžete stáhnout zde.

Přihlášky ke vzdělávání zasílejte na adresu: Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

 

Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy. V dalších kolech přijímacího řízení již plně rozhoduje ředitel školy.

Jednotná přijímací zkouška
(písmemný test z českého jazyka a matematiky)

  1. řádný termín 12.4.2017
  2. řádný termín 19.4.2017
  1. náhradní termín 11.5.2017
  2. náhradní termín 12.5.2017


Druhá a další kola budou postupně vyhlašovány školou od 12.4.2017, v těchto termínech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Detailnější informace naleznete zde

1. termín jednotné přijímací zkoušky

12. dubna 2017

Čtyřleté obory vzdělání

1. termín - 12. dubna 2017

Předmět

Začátek administrace
zkoušky v učebně

Úvodní administrace
(min)

Zkouška (min)/
předpoklad
Závěrečná administrace
(min)
Matematika  08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
Český jazyk a literatura  11:45 15 60 (12:00 - 13:00) 5

 

2. termín jednotné přijímací zkoušky

19. dubna 2017

Čtyřleté obory vzdělání

2. termín - 19. dubna 2017

Předmět

Začátek administrace
zkoušky v učebně

Úvodní administrace
(min)

Zkouška (min)/
předpoklad
Závěrečná administrace
(min)
Matematika  08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
Český jazyk a literatura  11:45 15 60 (12:00 - 13:00) 5

 zdroj č.j: MSMT-1257/2017-1

 

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 17. dubna 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Druhé kolo přijímacího řízení je stanoveno na 24. dubna 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


3. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 22. května 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Třetí kolo přijímacího řízení je stanoveno na 29. května 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


4. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 15. června 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Čtvrté kolo přijímacího řízení je stanoveno na 19. června 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


5. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 30. srpna 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Páté kolo přijímacího řízení je stanoveno na 1. září 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.Chcete-li se podívat na všechna naše videa, klikněte zde.