Maturitní zkouška

SPOLEČNÁ ČÁST maturitní zkoušky se skládá v aktuálním školním roce z:

    • Českého jazyka a literatury,
    • Anglického jazyka nebo Matematiky.

Tyto zkoušky budou mít podobu písemných testů, tvořených otevřenými nebo uzavřenými testovými otázkami a (v případě zkoušky z Anglického jazyka) poslechovým subtestem. U zkoušky z Českého jazyka a literaturyAnglického jazyka navíc přistoupí ještě patnáctiminutová ústní zkouška. Garantem otázek u jednotlivých testů je MŠMT, které bude své testy rozesílat do středních škol v České republice.


PROFILOVÁ ČÁST maturitní zkoušky se skládá v aktuálním školním roce z:

    • Teoretické zkoušky z odborných předmětů (tvořené z předmětů Provoz knihkupectví, Učební praxe, Dějiny knižní kultury, Marketing a management, Knihovnictví, Bibliografie a informatika a Nakladatelská činnost),
    • Praktické zkoušky,
    • Obhajoby maturitní práce.

 

Formu a obsah maturitní zkoušky i seznam maturitních témat ke stažení zde.

 

Maturitní zkouška 2016/2017

Maturitní zkouška 2015/2016

Maturitní zkouška 2013/2014