Denní studium

 • 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

  Přihlášky zasílejte do 23. 09. 2021 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.
  V tomto termínu nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.

 • výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu
 • Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
 • Přijetí do prvního i vyššího ročníku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
 • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
 • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
 • Výše školného je 18 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 9 400 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
 • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
 • Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.
 • Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy; pokud ředitel nerozhodně o nekonání jednotné přijímací zkoušky. V dalších kolech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

V průběhu celého školního roku přijímáme do všech ročníků!


Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku denního studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). - Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky - obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží buď přihlášku s vyplněnými známkami za příslušné ročníky základní školy, ověřenými ředitelem této základní školy přímo na přihlášce, anebo přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.)
Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 si můžete stáhnout zde.

Přihlášky ke vzdělávání pro další kola přijímacího řízení zasílejte na adresu: 
Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.
Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení zde.


Aktuality: denní studium

Ředitelské volno 19.10.2021

  |  9.10.2021

Ředitelství Střední školy KNIH, o.p.s. se sídlem Bzenecká 23, Brno, 628 00124 na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004...