Denní studium

 • přestup z jiné školy možný po celý rok

 • přihlášky do 10. kola přijímacího řízení zasílejte do 19. prosince 2017

 • 10. kolo přijímacího řízení se uskuteční 22. prosince 2017, v tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek

Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu
 • Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
 • Přijetí do prvního i vyššího ročníku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
 • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
 • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
 • Výše školného je 17 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 900 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
 • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
 • Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.
 • Obor Knihkupecko-nakladatelský nemá povinnou státní zkoušku z matematiky.
 • Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy. V dalších kolech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

V průběhu celého školního roku přijímáme do všech ročníků!


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/18

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 si můžete stáhnout zde.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018/19

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku denního studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). - Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky - obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží buď přihlášku s vyplněnými známkami za příslušné ročníky základní školy, ověřenými ředitelem této základní školy přímo na přihlášce, anebo přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.)
Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 si můžete stáhnout zde.

Přihlášky ke vzdělávání zasílejte na adresu: Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Termíny jednotlivých přjímacích zkoušek a vypsaná kola přijímacího řízení naleneznete zde:

https://docs.google.com/document/d/17B4g18SmhbCWNlz4kUYjmDVuJf0yCi87ZTfoNF6ghSY/edit?usp=sharing


Aktuality: denní studium

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA

  |  3.11.2017

Přihlášky do šk. roku 2017/2018 můžete zasílat do 27.11.2017. Přestup z jiné školy možný po celý rok. V případě zájmu...