Koučovací program

Pro žáky dálkové formy, kteří jsou ohroženi neprospěchem, nabízíme bezplatný koučovací program.

Jeho cílem je pomoci žákům, aby se naučili překonávat obtíže související se studijními návyky a dovednostmi a dále aby byli schopni řešit problémy osobního či pracovního charakteru, jež se negativně projevují na úspěšném zvládání jejich studia. Koučovací program garantuje odborník z praxe.