Jednotlivá maturitní zkouška

Zájemcům o rozšíření kvalifikace v oblasti obchodu (se zaměřením na knižní obchod), nakladatelské činnosti a knihovnictví nabízíme možnost vykonání tzv. jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona.

 • Co je jednotlivá maturitní zkouška?
  • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce.
  • Zkouška, která jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a maturitní vyhlášky.
  • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě svého vlastního vzdělávacího programu.
 • Jaké jsou předopoklady konání jednotlivé maturitní zkoušky?
  • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
  • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 1. prosince a pro podzimní zkušební období vždy do 25. června.
  • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Co získá ten, kdo úspěšně absolvoval jednotlivou maturitní zkoušku?
  • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, která však nenahrazuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Státní osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona.

Na naší škole lze vykonat tyto jednotlivé maturitní zkoušky (jednu nebo více):

  • Teoretická zkouška z odborných předmětů (která v sobě zahrnuje tyto vyučovací předměty: Ekonomika a provoz knihkupectví, Dějiny knižní kultury, Nakladatelská činnost, Bibliografie a informatika, Management),
  • Praktická zkouška (v oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti),
  • Společenské vědy (zkouška zahrnuje tyto disciplíny: politologie, religionistika, sociologie, psychologie, právní nauka, etika, filosofie),
  • Světová literatura.

Všechny uvedené zkoušky jsou konány v režimu tzv. profilové maturitní zkoušky, tj. jsou plně administrovány naší školou.
Zkušební témata pro předměty, zkoušené v rámci jednotlivé maturitní zkoušky, jsou ke stažení zde.


Přípravné kurzy

K jednotlivým maturitním zkouškám pořádáme rovněž přípravné kurzy, které se konají vždy v sobotu v rámci výuky dálkového studia. Absolvování těchto kurzů není povinné, ale doporučené. Pouze ten uchazeč, který chce složit Praktickou zkoušku, je na základě ustanovení školského zákona povinnen vykonat odbornou praxi v rozsahu nejméně 4 týdnů nebo se prokázat odpovídající praxí v činnosti, která je předmětem praktického vyučování.

Obsah přípravných kurzů a jejich délka je uchazeči na základě úvodního sezení doporučena, a to na základě jeho individuálních možností a předpokladů a rovněž s ohledem na počet zvolených předmětů, z nichž bude uchazeč konat jednotlivou maturitní zkoušku.


Poplatky

  • Poplatek za přípravné kurzy se odvíjí od individuálně sjednaného vzdělávacího plánu.
  • Jednotlivá maturitní zkouška je zpoplatněna částkou 1 500 Kč za každou zkoušku.