Školní vzdělávací program

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu", a to od 1. září 2011.

Zde si můžete stáhnout dokumenty:

    • Učební plán (přehled předmětů vyučovaných v průběhu celého studia v denní formě vzdělávání).