Školní vzdělávací program

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu", a to od 1. září 2011.

Zde si můžete stáhnout dokumenty:

    • Učební plán (přehled předmětů vyučovaných v průběhu celého studia v denní formě vzdělávání).

 Celé znění školního vzdělávacího programu verze 1-2011.

 Celé znění školního vzdělávacího programu verze 2-2016/2017-DS.