Dálkové studium

 • přestup z jiné školy možný po celý rok

 • přihlášky do 5. kola přijímacího řízení zasílejte do 30. srpna 2017

 • 5. kolo přijímacího řízení se uskuteční 1. září 2017, v tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek

Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu
 • Výuka probíhá o sobotách.
 • Nastoupit do studia je možné kdykoli po ukončení povinné školní docházky.
 • Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
 • Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
 • Výše školného je 17 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 900 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
 • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
 • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
 • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
 • Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.
 • Naše škola je bezbariérově přístupná.
 • Obor Knihkupecko-nakladatelský nemá povinnou státní zkoušku z matematiky.
 • Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou v prvním a druhém kole přijímacího řízení se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy. V dalších kolech přijímacího řízení již plně rozhoduje ředitel školy.

Jednotná přijímací zkouška
(písmemný test z českého jazyka a matematiky)

  1. řádný termín 12.4.2017
  2. řádný termín 19.4.2017
  1. náhradní termín 11.5.2017
  2. náhradní termín 12.5.2017
  • Druhá a další kola budou postupně vyhlašovány školou od 12.4.2017, v těchto termínech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

   Více zde: http://www.ssknih.cz/dalkove-studium/dal-prijimaci-rizeni

   1. termín jednotné přijímací zkoušky

   12. dubna 2017

   Čtyřleté obory vzdělání

   1. termín - 12. dubna 2017

   Předmět

   Začátek administrace
   zkoušky v učebně

   Úvodní administrace
   (min)

   Zkouška (min)/
   předpoklad
   Závěrečná administrace
   (min)
   Matematika  08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
   Český jazyk a literatura  11:45 15 60 (12:00 - 13:00) 5

    

   2. termín jednotné přijímací zkoušky

   19. dubna 2017

   Čtyřleté obory vzdělání

   2. termín - 19. dubna 2017

   Předmět

   Začátek administrace
   zkoušky v učebně

   Úvodní administrace
   (min)

   Zkouška (min)/
   předpoklad
   Závěrečná administrace
   (min)
   Matematika  08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
   Český jazyk a literatura  11:45 15 60 (12:00 - 13:00) 5

    zdroj č.j: MSMT-1257/2017-1

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 17. dubna 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Druhé kolo přijímacího řízení je stanoveno na 24. dubna 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


3. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 22. května 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Třetí kolo přijímacího řízení je stanoveno na 29. května 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


4. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 15. června 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Čtvrté kolo přijímacího řízení je stanoveno na 19. června 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


5. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 30. srpna 2017 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Páté kolo přijímacího řízení je stanoveno na 1. září 2017.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Aktuality: dálkové studium

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA

  |  4.7.2017

Přihlášky do šk. roku 2017/2018 můžete zasílat do konce září 2017. Přestup z jiné školy možný po celý rok.