Dálkové studium

 • přestup z jiné školy možný po celý rok

 • výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

 • 8. kolo přijímacího řízení

  Přihlášky zasílejte do 16. 10. 2018 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno.
  Sedmé kolo přijímacího řízení je stanoveno na 17. 10. 2018.
  V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Název: Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Kód: 66-43-M/01
Délka: 4 roky
Motto: Poznávat, obdivovat a šířit knihu
 • Výuka probíhá o sobotách.
 • Nastoupit do studia je možné kdykoli po ukončení povinné školní docházky.
 • Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
 • Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.
 • Výše školného je 17 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 900 za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.
 • Ve škole je možno zapůjčit si učebnice proti vratné záloze.
 • Školní vzdělávací program je výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
 • Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.
 • Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.
 • Naše škola je bezbariérově přístupná.
 • Obor Knihkupecko-nakladatelský nemá povinnou státní zkoušku z matematiky.
 • Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou v prvním a druhém kole přijímacího řízení se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy. V dalších kolech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

V průběhu celého školního roku přijímáme do všech ročníků!


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018/19

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). - Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky - obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.).

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 si můžete stáhnout zde.


Přihlášky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení zasílejte na adresu: 
Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.

Termíny jednotlivých přijímacích zkoušek a vypsaná kola přijímacího řízení naleneznete zde:
https://docs.google.com/document/d/17B4g18SmhbCWNlz4kUYjmDVuJf0yCi87ZTfoNF6ghSY/edit?usp=sharing


Aktuality: dálkové studium

Nový školní rok s novým ředitelem

  |  30.8.2018

Novým ředitelem školy byl jmenován Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb. Tak hurá do nového školního roku :)